Dujų nuotėkio nustatymas

Pagal dabartinius teisės aktus pagrindinės dujų nuotėkio nustatymo priežastys yra personalo saugumas ir aplinkosaugos problemos. Taip pat turėti patikimus įrenginius, stebinčius galimus nuotėkius, yra finansiškai naudinga.

Yra keturios pagrindinės priežastys įrengti dujų aptikimo sistemas:

• Dėl darbuotojų sveikatos ir saugos
• Dėl aplinkos apsaugos
• Tam, kad būtų laikomasi priimtų taisyklių ir nustatyto reguliavimo
• Dėl finansinių priežasčių

Darbuotojų sveikata ir sauga
Keletas šaldymo įrenginiuose naudojamų dujų yra pavojingi žmonėms.

Mažesnės amoniako koncentracijos gali sukelti kvėpavimo takų ir akių sudirginimą, didesnės koncentracijos gali sukelti sunkias traumas ir galiausiai mirtį.

HFC (HCFC) šaltnešiai ir anglies dioksidas išstumia deguonį iš oro ir galiausiai gali privesti prie dusulio.

HCS tokie kaip propanas ir izobutanas yra angliavandenilių junginys, kurių sudėtyje yra tik anglies dioksido ir vandenilio. Šie junginiai negali sukelti žalos aplinkai, tačiau yra degūs. Turi būti imamasi priemonių rizikos sumažinimui. HCS taip pat gali sukelti dusulį.

Aplinkos apsauga
Dauguma šaldymo įrenginių dujų turi žalingą poveiką aplinkai. Vadinamosios F dujas, fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, aptartos labiausiai. Kai kurie senesni junginiai su chloro dujomis yra visiškai uždrausti ES ir gali būti naudojami tik perdirbtomis formomis.

CFC/HCFC

CFC yra visiškai halogeninti angliavandenilių junginiai su chloru, kurie turi didelį poveikį ozono sluoksniui.

HCFC (nepilnai) halogeninti angliavandenilių junginiai su chloru, kurie turi didelį poveikį ozono sluoksniui, bet šiek tiek mažiau nei CFC. (Pvz., Švedijoje įrenginiai negali būti užpildyti su HCFC.)

CFC ir (arba) HCFC naudojimas reglamentuojamas Monrealio protokolo.

HFC

HFC (nepilnai) halogeninti junginiai, kurių sudėtyje nėra chloro ir todėl neturi įtakos ozono sluoksniui. Tačiau HFC turi didelį poveikį, susijusį su visuotiniu atšilimu, taigi išmetimas turi būti sumažintas.

HFC naudojimą reglamentuoja Kioto protokolas.

Taigi mūsų bendras interesas  yra išlaikyti šaldymo sistemas be nutekėjimo kiek tik įmanoma.

Paruošta pagal „Samon“ AB (Švedija).