Vanduo išlieka optimaliausiu standartu

Dvylika skirtumų tarp vandeninių ir VRF/VRV sistemų.

Vandeninė technologija jau seniai žinoma ir vertinama dėl didelių ir labai patogių šildymo galimybių. Be to, ji gali būti naudojama kaip vėsinimo sistema, dažniausiai veikianti paskirstant atvėsintą vandenį komerciniuose ir administraciniuose pastatuose.

Vandeninėms sistemoms išpopuliarėti ir sėkmingai veikti padėjo šiluminės vandens savybės bei šių sistemų universalumas, nes jų pritaikymo galimybės yra labai plačios. Jokia kita šilumos perdavimo sistema nėra tokia universali, saugi ir patikima. Be to, ji išsiskiria dėl efektyvaus energijos vartojimo ir vandens panaudojimo pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Per pastaruosius kelerius metus pradėtas naudoti naujas pastatų šiluminės energijos perdavimo metodas. Jį pasitelkus, pastate šilumą perduoda šaltnešis ir šis metodas vadinamas kintamo šaltnešio srauto VRF/VRV sistema.

ŠVOK (angl. HVAC) sistemų kūrėjai, architektai ir pastatų savininkai gali rinktis iš daugybės pastatų šildymo bei vėsinimo galimybių. Renkantis sistemą reikia atsižvelgti į pradines bei naudojimo išlaidas, apgalvoti, ar sistema tinkama eksploatuoti ilgą laiką, ar ją galima išplėsti ir ar ji patikima, saugi bei atitinka aplinkosaugos reikalavimus. Pagal šiuos kriterijus apžvelkime modernių vandeninių sistemų pranašumus prieš VRF/VRV sistemas.

1 pranašumas: Vandeninės sistemos suderinamos su daugeliu energijos šaltinių.

2 pranašumas: Vandenines sistemas lengviau modifikuoti, kai prireiks tai padaryti ateityje.

3 pranašumas: Naudojant vandenines sistemas, minimali šaltnešio nuotėkio rizika ir galima žala.

4 pranašumas: Vandeninės sistemos mažiau sunaudoja paskirstomos energijos.

5 pranašumas: Vandeninėse paskirstymo sistemose nebūtina naudoti konkrečių šaltnešių.

6 pranašumas: Vandeninėse sistemose lengva integruoti šilumos saugyklas.

7 pranašumas: Galima naudoti tiek įprastų (vario ar plieno) tiek polimerinių medžiagų vamzdžius.

8 pranašumas: Vandeninės sistemos suderinamos su spinduliuojamu šildymu ir vėsinimu.

9 pranašumas: Galima keisti vandeninių sistemų apkrovą.

10 pranašumas: Tikėtina vandeninių sistemų eksploatavimo trukmė yra ilgesnė.

11 pranašumas: Vandeninės paskirstymo sistemos komponentai yra plačiai prieinami.

12 pranašumas: Naudojant vandenines sistemas galima išmatuoti šilumą.

GALUTINĖ IŠVADA

Vanduo vis dar yra optimaliausia priemonė šilumos energijai perduoti pastatuose. Su įvairiais šaltiniais suderinamos vandeninės sistemos gali patikimai, saugiai ir efektyviai tiekti šilumą arba vėsinti ne vieną dešimtmetį. Keičiantis pastato konfigūracijai, šias sistemas galima išplėsti ir naujai įrengti kartu su kitais šildymo bei vėsinimo šaltiniais, kai pasikeičia energijos rinka arba pasibaigia pradinių šildymo ar vėsinimo šaltinių eksploatavimo trukmė.

Paruošta pagal J. Siegenthaler medžiagą