Šildytuvai

Šildytuvai gali būti: Elektriniai kanaliniai šildytuvai, Vandeniniai kanaliniai šildytuvai/aušintuvai, Gariniai/Freoniniai kanaliniai, šildytuvai/aušintuvai.

Elektriniai kanaliniai šildytuvai gali būti apvalus ir stačiakampiai. Apvalūs šildytuvai yra naudojami ventiliacijos oro, tiekiamo atskiriems kambariams ir zonoms su individualiai kontroliuojama temperatūra, šildymui. Teisingai suprojektuotose sistemose, jie gali taip pat įkaitinti visą pastatą. Vamzdžio šildytuvai tiekiami su įmontuotu elektroniniu reguliavimu arba su atskirai sukomplektuota išorine reguliavimo kontrole. Stačiakampiai šildytuvai yra su pajėgumu iki 2000 kW ir yra naudojami tiekiamo oro kanaluose, centriniuose ventiliacijos sistemose ir įvairių pramoninių procesų šildymui. Jei teisingai suprojektuota, stačiakampiai vamzdžio šildytuvai gali aprūpinti šildymu visus namus ir pastatus.

Apvalūs kanaliniai šildytuvai yra suprojektuoti tam, kad panaudotų karštą vandenį kaip kaitinimo priemonę ir yra taikomi tiekiamo oro ventiliacijos sistemoje šildymui. Jie taip pat naudojami individualiam atskirų kambarių (zonų) šildymui. Šildytuvas gali būti papildytas reguliatoriais, davikliais, pavaromis, vožtuvais ir aušinimo skysčio kontrole tam, kad kontroliuotų kambario orą ar tiekiamo oro temperatūrą. Stačiakampiai kanaliniai šildytuvai yra suprojektuoti, kad panaudotų karštą vandenį kaip kaitinimo priemonę ir yra taikomas ventiliacijos oro ventiliacijos sistemoje šildymui. Gali taip pat būti panaudotas kaip šildytuvas tiekiamo oro sekcijai.

Apvalūs kanaliniai aušintuvai yra suprojektuoti tam, kad naudotų aušintą vandenį kaip vėdinimo priemonę ir yra taikomi tam, kad aušintų orą ventiliacijos sistemose. Jie taip pat taikomi individualiam oro, tiekiamo atskiriems kambariams (zonoms), aušinimui. Stačiakampiai kanaliniai aušintuvai yra suprojektuoti tam, kad naudotų aušintą vandenį kaip vėdinimo priemonę ir yra taikomi centriniam ventiliacijos oro aušinimui ventiliacijos sistemose. Jie taip pat taikomi individualiam oro, tiekiamo atskiriems kambariams (zonoms), aušinimui.

Aušintuvai gali būti papildyti reguliatoriais, davikliais, pavaromis, vožtuvais ir aušinamojo skysčio kontrole tam, kad kontroliuotų kambario orą ar aprūpinimo oro temperatūrą.


Katalogas