Oro užuolaidos

Oro užuolaidos užkerta kelią šalto ar užteršto oro patekimui į patalpą durų atidarymo metu. Oro srautą suformuoja ventiliatorius.

Paprastai oro užuolaidos įrengiamos prie pastato lauko vartų, angų tarp cechų, prie pastatų įėjimo durų, technologinių įrengimų atvirų angų, kad šaltas arba užterštas oras nekenktų patalpoje esantiems žmonėms.

Pagal veikimo principą – užtveriamojo ir maišomojo tipo oro užuolaidos. Užtveriamojo tipo užtvaros pučiamo oro srovės nustumia besiveržiantį aplinkos oro srautą. Jos įrengiamos prie įvažiavimo vartų, technologinių angų.
Civilinių pastatų įėjimo duryse toks pūtimas ne visada būtų malonus, todėl juose galima įrengti maišomąsias užtvaras. Į tambūrą pučiamas šiltas oras. Didesnis slėgis tambūruose kliudo lauko orui veržtis į pastatą, o įsiveržęs jis susimaišo su šiltu užuolaidos oru, todėl vestibiulyje lieka norminė temperatūra.

Pagal darbo režimą – periodinio ir nuolatinio veikimo oro užuolaidos. Periodiškai veikia oro užtvaros prie vartų. Užtvaros ventiliatorius įjungiamas automatiškai vartų atsidarymo pradžios metu. Išjungiamas, kai vartus uždarius temperatūra darbo vietose prie vartų priartėja prie norminės. Maišomojo tipo užtvaros yra nuolatinio veikimo, jos veikia visą darbo dieną.


Katalogas