Ventiliatoriai

Ventiliatoriai – skirti oro judėjimui patalpose ir ortakiuose sukelti. Taip pat jie naudojami ne tik vėdinimo tikslams, bet ir katilinėse degimo produktams šalinti, varikliams aušinti, pneumatiniame transporte ir t.t.

Ventiliatoriams sukti sunaudojama didžiausia visos vėdinimo sistemos suvartojamos elektros energijos dalis. Jie yra pagrindinis vėdinimo įrangos keliamo triukšmo ir vibracijų šaltinis, todėl labai svarbu naudoti aukštos kokybės ventiliatorius bei juos teisingai parinkti.

Pagal veikimo principą ventiliatoriai yra ašiniai ir išcentriniai (radialieji). Išcentrinių ventilatorių darbo ratai būna su į priekį lenktomis, atgal lenktomis, tiesiomis radialiomis ir tiesiomis atgal lenktomis mentėmis. Darbo ratas jungiamas su varikliu trapecinių diržų pagalba arba užmaunamas ant elektros variklio veleno. Naudojami pastoviojo ar kintamojo sūkių dažnio varikliai. Ašiniai ventiliatoriai lyginant su išcentriniais yra kompaktiškesni, bet triukšmingesni. Jų variklis paprastai yra vėdinamo oro sraute, todėl jie tinka orui be agresyviųjų priemaišų ir lipnų dulkių pūsti, be to oro temperatūra turi būti tokia, kad variklis būtų pakankamai aušinamas (iki 40ºC).

Pagal formą – stoginiai ir kanaliniai ventiliatoriai. Pastarieji yra nedideli ir yra tvirtinami tiesiog ortakyje, virš kabamųjų lubų, taigi neužima naudingojo ploto, naudojami gyvenamiesiems ir viešiesiems pastatams vėdinti. Stoginių ventilatorių dydį ir sūkių dažnį riboja keliamas triukšmas ir vibracija.Jie dažniausiai būna mažo slėgio ir naudojami bendrosios apykaitos oro šalinimo sistemose arba esant trumpiems ortakiams.

Pagal sukuriamą pilnutinį slėgį ventiliatoriai būna: mažo slėgio (iki 1 kPA), vidutinio (1-3 kPA) ir didelio slėgio (iki 12 kPa). Didesnio slėgio yra tik orpūtės, kurios vėdinimui nenaudojamos.

Specialiems tikslams gaminami  ventilatoriai su išorėn iškeltu varikliu (pvz., karštoms dujoms).Taip pat gaminami įvairios paskirties ventiliatoriai: vieni skirti švariam, kiti dulkėtam orui, aukštos temperatūros dujoms pūsti; specialūs ventiliatoriai naudojami pneumatinio transporto sistemose, laivuose; nerūdijantys, nesukeliantys sprogimo pavojaus, žemo triukšmo lygio ventiliatoriai, buitiniai ir t.t.

Lietuvoje „NIT“ atstovauja gerai žinomus ir pripažintus ventiliatorių gamintojus ir rinkos lyderius: „Aspirnova“, „Blauberg“, „Novovent“, „Trox TLT“, „Ventplast“ bei kitus.


Katalogas