Ugnies sklendės

Kilus gaisrui, ugnies sklendės užsidarys automatiškai, padėdamos išvengti gaisro ir dūmų sklidimo per ventiliacijos kanalus į gretimas patalpas. Taip jos užtikrina, kad vėdinimo sistemos pastate netaptų gaisro plitimo priežastimi.

Ugnies sklendės pagal formą skirstomos į apvalias ir stačiakampes, o pagal montavimo padėtį – į vertikalias ir horizontalias.