Oru aušinami čileriai su „Free-Cooling“ sistema

Serverinėse, gamybinėse patalpose ir pan., šiluminė apkrova būna tokia didelė, kad patalpas reikia vėsinti visus metus, net ir žiemą. Kai lauko oro temperatūra yra žemesnė nei iš sistemos grąžinamo šilumnešio temperatūra, atsiranda galimybė šilumnešį vėsinti ne vėsinimo įrenginio garintuve, bet atskirame tam tikslui sumontuotame kaloriferyje, kuris apiplaunamas lauko oru. Šitoks sprendimas vad. natūraliuoju vėsinimu (angl. freecooling). Jei lauko temperatūra nedaug žemesnė, šilumnešis iš dalies atvėsinamas natūraliojo vėsinimo šilumokaityje ir pabaigiamas vėsinti šaldymo agregato kontūre. Jo kompresorius šiuo atveju veikia mažesne galia. Kai lauko temperatūra nukrenta dar labiau (iki maždaug 0 ºC), vėsinimo prietaisas gali būti iš viso išjungiamas, nes pakanka lauko oro vėsos. Tokiu būdu Lietuvoje, priskiriamai šalto klimato zonai, galima sutaupyti iki 45 % kompresoriuje suvartojamos elektros energijos.


Katalogas