Vietinio nutraukimo sistemos

Vietinio nutraukimo sistemas sudaro nutraukėjas ir įranga, prie kurios jis yra prijungtas, nes siurbtuvo forma ir reikalavimai, keliami jo efektyvumui, priklauso nuo technologinio proceso ir jame naudojamų medžiagų ypatumų.

Siurbtuvų klasifikacija

Vietinio nutraukimo sistemos (siurbtuvai) pagal paskirtį yra 2 tipų: dujų ir dulkių bei atliekų.
Jų konstrukcija ir skaičiavimas skiriasi, nes kietoms dalelėms darbo įrankis suteikia kinetinės energijos ir tam tikrą judesio kryptį, todėl siurbtuvo konstrukcija turi atitikti oro ir atliekų srauto pobūdį. Šalinant dujas, priemaišų inercijos jėgos nesvarbios.

Siurbtuvų tipai

Pagal vietinio siurbtuvo izoliuotumą nuo aplinkos siurbtuvai skirstomi į atviruosius (pvz., gaubtai) ir uždaruosius, su sienutėmis bei darbo angomis (pvz., traukos spinta).

Pagal tai kaip vienas kitą veikia nuo teršalų židinio sklindantis srautas ir siurbimo srautas, siurbtuvai skirstomi į apatinius, viršutinius ir šoninius.

Pagal siurbimo formą: apvalieji, stačiakampiai, plyšiniai.

Pagal siurbimo greičio tolygumą siurbimo skerspjūvyje - tolygaus ir netolygaus siurbimo greičio.

Vietinio nutraukimo sistemos neprivalo pašalinti visų kenksmingų teršalų. Nutraukėjas veikia gerai, jei darbo zonos užterštumas arba patalpos mikroklimatas atitinka higienos normų reikalavimus. Siurbtuvas turi šalinti mažiau oro negu jo būtų šalinama veikiant bendrosios kaitos sistemai.