Garantijos

2017 09 21

Įrangai, kurią įsigyjote įmonėje „NIT“, gaunate standartinę 2-jų metų garantiją.

Kai kurie mūsų tiekėjai savo įrangai, pvz. Vallox (Suomija) rekuperatoriams, standartiškai siūlo 5 metų garantiją. Tai atvejais, kai taip nėra, garantiją pas mus galite prasitęsti iki 5-rių metų už papildomus pinigus. Jei nesutariama kitaip,  garantinis laikotarpis įsigalioja nuo įrangos pardavimo datos.

Laikomės principo, kad garantija galioja tuo atveju, jei:

1. Naudojamos tik originalios patvirtintos atsargines detales.

2. Garantinio laikotarpio metu sugedusios ir gamykloje defektuotomis pripažintos detalės ir mazgai keičiami naujais. Nepripažinus garantijos, už atsargines detales bei medžiagas sumoka užsakovas.

3. Garantinio remonto metu iš įrengimų išimtos detalės, kurias Pardavėjas pakeite naujomis, laikomos Pardavėjo nuosavybe.

4. Garantija taikoma tik pagal gamintojo pateiktą instrukciją eksploatuojamiems įrengimams.

5. Pardavėjo atstovas turi teise įsitikinti defektų kilme.

Garantija netaikoma:

1. Dėl kliento kaltės transportavimo, montavimo ir paleidimo metu atsiradusiems gedimams, bei gedimams susijusiems su netinkamu įrenginio parametrų pakeitimu.

2. Gedimams, atsiradusiems dėl to, kad įrengimo remontas atliktas nekvalifikuotai, remontui buvo panaudotos neoriginalios detales arba buvo padarytas pakeitimas įrengimo konstrukcijoje.

3. Gedimams, atsiradusiems dėl išorinių aplinkybių (žaibas, drėgmė, įtampos svyravimai elektros tinkle ir t.t.) poveikio, bei netinkamu parametrų nustatymu.

Visose garantinėse pretenzijose turi buti nurodyta įrangos modelis, serijinis modelis ir užsakymo numeris.

Garantija neįtraukia kliento apmokymo naudoti įrengimą, jo reguliarios priežiūros darbų, o taip pat remonto, kuris turi būti vykdomas, jeigu klientas naudojo įrengimą, neteisingai supratęs naudojimo instrukciją.

Norite gauti naujienas?

Vardas, Pavardė
Email *