Garantijos

Įrangai, kurią įsigijote įmonėje „NIT“, gaunate standartinę 2-jų metų garantiją.

Papildomomis sąlygomis pas mus galite prasitęsti garantiją nuo 3 iki 5-rių metų. Jei nesutariama kitaip, garantinis laikotarpis įsigalioja nuo įrangos pardavimo datos.

Įmonėms, įsigijusioms „NIT“ tiekėjų produktą, siūlome pasirašyti įrangos techninio aptarnavimo sutartį. Taip užsitikrinsite teisingą sistemos eksploatavimą ir priežiūrą, išvengsite ne tik įrangos gedimų, bet ir neplanuotų papildomų sąnaudų, pakartotinų investicijų.

Laikomės principo, kad garantija galioja tuo atveju, jei:

1. Naudojamos tik originalios patvirtintos atsarginės detalės.

2. Garantinio laikotarpio metu sugedusios ir gamykloje defektuotomis pripažintos detalės ir mazgai keičiami naujais. Nepripažinus garantijos, už atsargines detales bei medžiagas sumoka užsakovas.

3. Garantinio remonto metu iš įrengimų išimtos detalės, kurias Pardavėjas pakeitė naujomis, laikomos Pardavėjo nuosavybe.

4. Garantija taikoma tik pagal gamintojo pateiktą instrukciją eksploatuojamiems įrenginiams.

5. Pardavėjo atstovas turi teisę įsitikinti defektų kilme.

Garantija netaikoma:

1. Įrangos transportavimo, montavimo ir paleidimo metu dėl kliento kaltės atsiradusiems gedimams, bei gedimams susijusiems su netinkamų įrenginio parametrų pakeitimu.

2. Gedimams, atsiradusiems dėl to, kad įrenginio remontas atliktas nekvalifikuotai, remontui buvo panaudotos neoriginalios detalės arba buvo padarytas pakeitimas įrenginio konstrukcijoje.

3.  Įrangos sužalojimams, padarytiems eksploatuojant ir atliekant nekvalifikuotą techninę  priežiūrą (valymo ir kitiems mechaninių pažeidimų padarytiems defektams).

4. Gedimams, atsiradusiems dėl išorinių aplinkybių (žaibas, drėgmė, įtampos svyravimai elektros tinkle ir t.t.) poveikio, bei netinkamų parametrų nustatymu.

5. Visoms natūraliai nusidėvinčioms įrenginio detalėms ir mazgams (pvz. oro filtrai, pavarų dirželiai ir pan.).

6. Vėdinimo įrangos oro filtrai garantinio laikotarpio metu turi būti keičiami reguliariai nerečiau kaip 2 kartus per metus ir originaliais vėdinimo įrangos gamintojo tiekiamais oro filtrais. Nesilaikant nurodytų sąlygų, vėdinimo įrenginiui garantija netaikoma. 

Visose garantinėse pretenzijose turi būti nurodytas įrangos modelis, serijinis modelis ir užsakymo numeris.

Garantija neįtraukia kliento apmokymo naudoti įrenginį, jo reguliarios priežiūros darbų, o taip pat remonto, kuris turi būti vykdomas, jeigu klientas naudojo įrenginį, neteisingai supratęs eksploatavimo instrukciją.

Čia galite atsisiusti defektinį raštą.