Ekologiškų kompozitinių medžiagų kūrimas

Kuriame lietuvos ateiti

UAB „NIT“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą “Ekologiškų kompozitinių medžiagų kūrimas”.

UAB „NIT“ įkurta 2004 m. Įmonė teikia statybos projektų valdymo, renovavimo sprendimų ir darbų bei inžinerinių sistemų įrengimo paslaugas. Vienas iš UAB „NIT“ plėtrą ribojančių veiksnių yra naujų, inovatyvių produktų, kuriuos galima pasiūlyti rinkai trūkumas. Šiam trūkumui pašalinti projekto metu bus sukurtos naujos iš natūralių komponentų pagamintos kompozitinės medžiagos, kurių fizikinės ir mechaninės savybės nenusileis įprastinių statybinių medžiagų savybėms, kaina būtų patrauklesnė, o ekologinės savybės gerokai pranašesnės. Projektu taip pat siekiama išplėsti nuolat augančią natūralių statybų rinką ir užimti didelę jos dalį Lietuvoje, bei reikšmingą dalį eksporto rinkose. Užsibrėžtus tikslus pasiekti padėtų sukurtos kompozitinės medžiagos iš natūralių komponentų, kurių panaudojimas natūraliose statybose suteiktų galimybę gyventi saugioje aplinkoje, turėti sveikesnį iš aplinkos praktiškai neteršiančių ir išskirtines dizaino galimybes suteikiančių medžiagų pastatytą kokybiškesnį, būstą.

UAB „NIT“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projekto numeris J05-LVPA-K-03-0091. Priemonės tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mtep, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į mtep ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „NIT“ įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 437 495,40 Eur investicijų suma.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.nit.lt