TER: Total Efficiency Ratio

2014 09 10

Tradicinio šilumos siurblio efektyvumui įvertinti naudojami koeficientai EER (aušinimo) ir COP (šildymo). Norint įvertinti naujojo daugiafunkcinio tipo šilumos siurblio efektyvumą reikalingas naujas koeficientas, apimantis vienalaikę karšto ir šalto vandens gamybą. Šis naujasis koeficientas vadinamas TER (Total Efficiency Ratio arba Bendrasis efektyvumo santykis).

Daugiafunkcio siurblio koeficientas TER (angl. Total Effciency Ratio, arba bendrasis efektyvumo santykis), apibrėžiamas kaip vienu laiku atliekamos (šildymo ir aušinimo) gamybos bendro pajėgumo ir siurblio sunaudojamos elektros energijos santykis.

Aermec-silumos-siurblio-ter-rodiklis

Pateiktame pavyzdyje daugiafunkcino šilumos siurblio „NRP1250“ bendrasis efektyvumo santykis apskaičiuojamas taip: TER = (Heating capacity + Cooling capacity)/Electric Power input;
t.y. TER = (432 + 334)/98 = 7,8

Pažvelgus į „NRP“ serijos techninius duomenis, akivaizdu, kad TER vertės didesnės nei EER ir COP vertės: tai parodo, kokį didelį efektyvumą gali pasiekti daugiafunkcinis šilumos siurblys, lyginant su tradiciniu šilumos siurbliu be šilumos įsisavinimo funkcijos. Projektuotojas, glaudžiai bendradarbiaudamas su architektu, gali užtikrinti maksimalų energijos sutaupymą ir optimaliai subalansuoti sistemos diegimo šildymo ir aušinimo poreikius.

Paruošta pagal „Aermec“ medžiagą