Kodėl matuojam CO2?

Anglies dioksidas (CO2) yra žemės atmosferos dujinė sudedamoji. Natūralios aplinkos ore CO2 koncentracija yra apie 0,04% arba 400 ppm. Anglies dioksidas yra nuolat išskiriamas į atmosferą ir sugeriamas. Žmonės įkvepia deguonį (O2) ir iškvepia anglies dioksidą.

Nors anglies dioksidas yra nematomas ir bekvapis, padidėjęs CO2 kiekis pastebimas, nes žmonės jaučiasi pavargę, praradę koncentraciją. Didelio užimtumo patalpose, pavyzdžiui, konferencijų ir teatrų salėse, neigiamas poveikis dar akivaizdesnis.

Šiuolaikinis patalpų mikroklimato valdymas gali užtikrinti optimalią oro kokybę, reguliuodamas šviežio oro tiekimą pagal CO2 koncentracijos rodmenys. CO2 koncentracija yra laikoma svarbia patalpų oro kokybės matavimo priemone.

Orientacinės vertės

Pateikiame orientacines CO2 koncentracijos vertes. 

• ~40.000 ppm Žmogaus iškvėpiama dalis (20l CO2/h)
• 5000 ppm CO2 koncentracijos riba darbo vietoje
• >1000 ppm Nuovargis ir sumažėjusi koncentracija
• 1000 ppm Rekomenduojamas CO2 lygis patalpų ore
• 400 ppm Šviežias, natūralus aplinkos oras

 

CO2 matavimas

CO2 matavimas ŠVOK (ang. HVAC) terpėje remiasi išskirtinai infraraudonųjų spindulių (IR) absorbciniu principu.

CO2 koncentracija infraraudonųjų spindulių absorbcijos metodu matuojama dviem būdais:
• Nedispersiniu infraraudonojo spinduliavimo (NDIR) absorbcijos jutikliu
• Foto-akustiniu jutikliu

„E + E“ pasirinko NDIR absorbcijos principą, kuris palyginti su foto-akustiniais davikliais, suteikia tokius privalumus:
• mažiau jautrus kintančiam slėgiui
• mažiau jautrus vibracijoms ir akustiniams trukdžiams
• Kompaktiškų matmenų jutikliai

„E + E“ NDIR sistema naudoja dviejų šaltinių dviejų šviesų procesą, siekiant nustatyti tam tikrą infraraudonųjų spindulių bangos ilgį.

CO2 matavimo principasPatentuota automatinio kalibravimo procedūra naudoja du IR-šaltinius su skirtingais eksploatavimo ciklais:
Vienas IR-šaltinis matuoja CO2 koncentraciją ir generuoja IR signalą kas 30 sekundžių.
Antras IR-šaltinis, etaloninis šaltinis, naudojamas tik auto-kalibravimui. Šis etalonas aktyvuojamas du kartus per 24h, todėl jis beveik nenusidėvi ir leidžia išvengia net nedidelių svyravimų. Todėl standartinio šaltinio signalas naudojamas kompensuoti galimą matavimo šaltinio nuokrypį.

NDIR CO2 zondavimo privalumai yra:
• lengva nuokrypio kompensacija dėl stabilaus IR standartinio šaltinio
• naudoja paprastą IR filtrą. Kiti metodai naudoja du IR-filtrus ar sudėtingus perjungiamus IR filtrus
• reikalingas tik viena IR detektorius
• paprastas ir patikimas dizainas

Paruošta pagal „E+E“ (Austrija) medžiagą