Architektams ir projektuotojams

Kas jūs bebūtumėte: architektas, projektuotojas, ŠVOK rangovas ar konsultantas, kuris dirba siekdamas komfortiško patalpų vidinio mikroklimato ir siekia atitikti aukščiausius saugos reikalavimus kiekvienam savo projektui, kreipkitės į „NIT“ specialistus.

Kuo anksčiau „NIT“ inžinieriai įsitrauks į „ŠVOK“ (angl. HVAC) projektą, tuo bus paprasčiau ir sėkmingiau. Detalus projektavimo procesas glaudžiai bendradarbiaujant su pastatų savininkais, architektais, produktų konsultantais ir įrangos gamintojais garantuos patikimą sprendimą ir užtikrins išlaidų kontrolę net sudėtingiems projektams.

Čia galite atsisiusti „Aermec“ naudingą bukletą „Vandeninių sistemų sprendimai gyvenamosioms aplinkoms“, kuriame yra daug geros informacijos bendram supratimui ir sistemų projektavimui: Aermec_Guida_Idronica_EN 2021.

Pastatų inžinierinių tinklų planavimas yra sudėtinga užduotis. Savininkų lūkesčiai dažnai yra vienodi: aukštas komfortas ir mažos investicijų sąnaudos, tuo pat metu ekologinis ir ekonomiškas tvarumas. Nėra dviejų vienodų pastatų, todėl skirtingi pastatų tipai ir jų panaudojimas, naujos konstrukcijos ar renovavimas reikalauja individualių sprendimų. Svarbiausia – rasti geriausią oro kondicionavimo ir vėdinimo sprendimą savo turtui!

Pagal planavimo kriterijus, teisinius normatyvus ir standartus, atskirų produktų naudojimo paaiškinimus, ekonominių galimybių studijas, architektūros dizaino parinktis ir išsamias produktų apžvalgas, projektuotojams tenka pasirenkti komponentus, įrenginius ir sistemas, atitinkančias projektą.

Lietuvoje projektuotojai vadovaujasi oficialiu dokumentu „Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. 

O taip pat daugelis vadovaujasi įrangos gamintojų ir tiekėjų pridedamomis charakteristikomis, kurios turi atitikti Europos Sąjungoje galiojančias direktyvas, tarp kurių viena iš svarbiausių  – „Direktyva 2009/125/EB 2009 m. spalio 21 d., nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą“. Kaip pavyzdį pridedame gamintojo „Trox GmBH“ apibendrintą pagrindinių rodiklių lentelę jų gaminamoms vėdinimo sistemoms.

erp-reikalavimu-lentele

NIT“ yra Jūsų patikimas partneris, tiekiantis jums reikalingus komponentus, įrenginius ir sistemas, kurie padės jums išspręsti visus iššūkius – efektyviai ir tvariai.