Slapukų taisyklės

NIT UAB, PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

„NIT“ UAB, juridinio asmens kodas: 125984316, buveinės adresas: Savanorių pr. 151, Vilnius (toliau – NIT arba bendrovė) privatumo ir slapukų politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per NIT internetinę svetainę https://nit.lt pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

NIT pripažįsta ir gerbia visų savo produktų pirkėjų, potencialių klientų (kurie domisi produktais, prašo konsultacijos, tačiau netapo klientais), bei visų https://nit.lt tinklalapio (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti pateiktų bei gautų asmens duomenų apsaugą.

NIT Svetainė naudoja slapukus (ang. cookies), kad būtų užtikrinta patogesnė vartotojo patirtis.

Naudodamiesi Svetaine, sutinkate, kad šie slapukai bus išsaugoti Jūsų įrenginyje.

Naudodamiesi Svetaine, taip pat užsisakydami ar bet kuria forma naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai lankydamiesi Svetainėje pažymi, jog sutinka su Bendrovės privatumo ir slapukų politika. Su privatumo politika galima bet kada pakartotinai susipažinti svetainėje paspaudus atitinkamą nuorodą.

Tvarkydama asmens duomenis bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys Svetainėje renkami:

  1. atsakymo pateikimui į Jūsų pateiktą užklausą, užpildant „Gaukite nemokamą konsultaciją“ formą, kurioje pateikiate vardą, pavardę ir el. pašto adresą, telefono numerį, tikslais.
  2. naujienlaiškio atsiuntimo, užpildant „Gaukite naudingus patarimus ir naujienas“ prenumeratos formą, kurioje pateikiate vardą, pavardę ir pašto adresą, tikslais.
  3. rengiamų paprastų ir internetinių seminarų organizaciniais tikslais, užpildant specialią registracijos formą, kurioje pateikiate vardą, pavardę ir pašto adresą, telefono numerį, įmonės pavadinimą, tikslais.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Pateikdami NIT užklausas, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant bendrovės nurodytais kontaktais.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų asmens duomenys, pateikti įvairiose registracijos formose, saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų naudojimo tikslai.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@nit.lt arba paštu: Savanorių per. 151, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia NIT gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

Privatumo politikos keitimas

NIT UAB turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus NIT praneša interneto svetainėje.

Slapukų naudojimas

NIT naudoja slapukus (ang. cookies) internetinėje Svetainėje https://nit.lt. Naršydami Svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu.

Prašome perskaityti žemiau pateikiamą informaciją apie tai, kas yra slapukai ir kaip juos naudojame. Kartas nuo karto mes galime atnaujinti šią slapukų naudojimo politiką, todėl prašome peržiūrėti šią informaciją.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra tekstinės rinkmenos, turinčios nedidelės apimties informaciją, kuri yra siunčiama į jūsų naršyklę ir saugoma jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone arba kitame įrenginyje, kai lankotės svetainėje.

Slapukai siunčia informaciją atgal į svetainę kiekvieną kartą, kai jūs grįžtate. Slapukų informacija nėra naudojama asmeninei informacijai apie naudotoją rinkti.

Kokio tipo slapukus mes naudojame?

Būtinieji slapukai

Šie slapukai yra esminiai tam, kad jūs galėtumėte naršyti internetinėje Svetainėje ir naudotis jos funkcijomis.

Funkciniai slapukai

Funkcionalumo slapukai įrašinėja informaciją apie jūsų padarytus pasirinkimus ir leidžia pritaikyti Svetainę jums. NIT naudoja funkcionalumo slapukus tam, kad prisimintų jūsų atliekamus pasirinkimus, kaip antai, kalbos pasirinkimą, šalies vietą arba kitus internetinius nustatymus, ir pateiktų jūsų pasirinktas personalizuotas arba išplėstines funkcijas, kad kitą kartą jums apsilankius nereikėtų vėl įvedinėti šios informacijos. Pavyzdžiui, NIT taip pat gali perskaityti jūsų naršyklės nustatymus, kad mūsų Svetainė būtų tinkamai rodoma jūsų ekrane. Jeigu ištrinsite funkcionalumo slapukus, jūsų atlikti pasirinkimai arba nustatymai nebus išlaikyti vėlesniems apsilankymams.

Analitiniai / veikimo slapukai

NIT naudoja šiuos slapukus surinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų Svetaine. Šie statistiniai duomenys leidžia mums suprasti, kaip dažnai mūsų svetainė yra lankoma, kur mūsų Svetainėje lankytojai leidžią didžiąją dalį laiko, kaip dažnai jie sąveikauja su puslapiu arba puslapio dalimi; tai leidžia mums padaryti mūsų Svetainės struktūrą, naršymą ir turinį kaip įmanoma labiau patogesnį naudotojui. NIT gali sekti, ar jūs susiduriate su kokiomis nors klaidomis, ir nustatyti, kurias mūsų Svetainės dalis reikia pareguliuoti.

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai naudojami padėti įvertinti reklaminių kampanijų teikimą ir vykdymą ir apriboti reklamos matymo kartų skaičių. Reklaminius slapukus, skirtus tretiesiems asmenims, jūsų įrenginyje gali įdiegti tretieji asmenys reklamuotojai, reklamos skelbimų tinklų, duomenų mainų, rinkodaros analizių ir kitų paslaugų teikėjai.

Kaip valdyti slapukus?

Galite valdyti ir/arba ištrinti slapukus pagal savo pasirinkimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje saugomus slapukus ir daugelyje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų išsaugojami. Prašome turėti omenyje, kad jeigu jūs išjungsite slapukus, galite netekti galimybės naudotis daugeliu funkcijų, būtinų gerai Svetainės veiklai. Jeigu norėtumėte daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite adresu www.allaboutcookies.org, kur gausite išsamią, nešališką informaciją apie tai, kaip išjungti slapukus naudodamiesi savo naršyklės pasirinkimais ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje.

Norėdami pašalinti slapukus iš savo mobiliojo telefono, turėsite perskaityti savo telefono naudotojo vadovą.

NIT gali retkarčiais atnaujinti šią privatumo ir slapukų politiką, kuri įsigalioja paskelbus naujausią versiją NIT internetinėje Svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

NIT interneto Svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. NIT nėra atsakingas už trečiųjų šalių interneto Svetainių privatumo politikas ar praktikas.