Šildymo sistemos

„NIT“ tiekia „Fiorini“ (Italija) , „Fraccaro“ (Italija), „Kampmann“ (Vokietija), „Veab“ (Švedija) ir kitų tiekėjų šildymo įrenginius ir sistemas. Kiekviena iš šių oro šildymo technologijų turi savo privalumų, todėl galutinis vartotojas gali pasirinkti jam geriausią produktą.

Šildymo sistemos parenkamos pagal įvairius reikalavimus: techninius, architektūrinius, statybinius, ekonominius, higieninius. Dažniausiai pasirinkimą nulemia techniniai bei higieniniai reikalavimai ir ekonominiai (pradinės investicijos, eksploatacinės išlaidos) rodikliai. Taip pat daug įtakos turi ir tam tikri vietinėje rinkoje įsitvirtinę tradiciniai sprendimai.

Skaityti daugiau

Šildymo sistemų tipai

Šildymo sistemos paskirtis - šaltuoju metu laiku palaikyti šildomose patalpose šiluminį komfortą, kitose - minimalią šiluminę aplinką.

Viename pastate gali būti naudojama tik vieno tipo tiek kelių, skirtingų tipų šildymo sistemos.

Šildymo sistemos pagal šilumnešio tipą skirstomos į vandeninio, garinio, orinio, dujinio ir elektrinio šildymo sistemas.

Pagal šilumnešio temperatūrą yra skirstomos kelios šildymo sistemų rūšys: žemos (iki 60˚C), vidutinės (60-110˚C), aukštesnės (>110˚C) temperatūros.

Patalpų šildymo sistema – viena iš pastato inžinerinių sistemų, palaikanti komfortinius mikroklimato reikalavimus, kuriai, kaip ir visam pastatui, keliami tie patys baziniai reikalavimai: kokybės (patvarumo), energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, eksploatacinės saugos, gaisrinės saugos.

Šildymo sistemos gali būti grupuojamos pagal daugelį požymių: šilumnešio tipą ir temperatūrą, pagrindinių elementų padėtį, šilumos sklidimo būdą.

Šildymo sistemos pagal pagrindinių elementų padėtį skirstomos į vietines ir centrines.

Pagal šilumos sklidimo būdą skiriamos tokios šildymo sistemos: konvekcinės, spindulinės ir konvekcinės-spindulinės. Kombinuotų sistemų - dauguma, nes sunku išskirti, kuriais šilumos mainais atiduoda daugiau šilumos.

Plačiau apie šildymo sistemas

Vandeninės šildymo sistemos - labiausiai paplitusios. Jų privalumai: - reguliuojant tiekiamo vandens debitą (ar temperatūrą) palaikoma pastovi patalpos oro temperatūra; higieniškos ir saugios priešgaisriniu požiūriu; galima montuoti statybinėse konstrukcijose; tylios, ilgaamžės, paprastai prižiūrimos. Trūkumai: - didelė šiluminė inercija; aukštas hidrostatinis slėgis.

Orinio šildymo sistemos (pvz. šilumos siurbliai) tiekia į patalpą švarų pašildytą orą. Jų privalumai: - oras yra visur, nėra pavojaus, kad sistema užšals ar pažeidus ortakį ką nors užpils; kai oras imamas iš lauko ta pati sistema gali veikti kaip šildymo ir kaip vėdinimo sistema, greitas reagavimas. Trūkumai: - sudėtingesnis oro srautų valdymas; potencialiai didesnis triukšmingumas.

Elektrinio šildymo sistemos vartoja elektros energiją ir ją tiesiogiai paverčia šiluma. Privalumai: - sudaro patalpose geras higienines sąlygas; lengva montuoti ir transportuoti elektrinius šildytuvus; lengvai valdoma šildytuvų galia, sistemos lengvai automatizuojamos. Trūkumai: - aukšta spindulinių plokščių paviršių temperatūra, vartojama brangi energija.

Garinio šildymo sistemos įrengiamos tik pramonės įmonėse - ten, kur technologijoje naudojamas garas. Jų privalumai: - mažesni šildymo prietaisai, sistemos greitai paleidžiamos ir sustabdomos; kai įmonėje yra garas, nereikia tarpinio šilumokaičio sistemai prijungti. Trūkumai: - aukšta šildymo prietaisų paviršių temperatūra; triukšmingos, trumpesnė naudojimo trukmė dėl korozijos.

Dujinios šildymo sistemo nebuvo tokios populiarios, kol neatsirado patikimi jų valdymo ir saugos įtaisai. Šių sistemų privalumai: - greitai įšildo patalpą, būna gana didelio šiluminio galingumo. Trūkumai: - reikia atvesti ir prijungti dujas prie kiekvieno prietaiso; Atvirojo degimo trūkumas - degimo produktus, praskiestus patalpos oru, kad nebūtų pavojingai karšti, ventiliatorius išpučia į orą.

Vietinėse šildymo sistemose šilumos šaltinis, šildymo prietaisas ir vamzdynai sujungti į vieną sistemą, kurioje šiluma gaunama, transportuojama, perduodama šildomai patalpai. Tokios sistemos pavyzdžiai: - krosnys, židiniai, dujų, oro šildymo agregatai ir t.t. Centrinės šildymo sistemos skirtos keliolikai ar keliadešimčiai patalpų šildyti iš vieno bendro šilumos centro: katilinės ar šilumos mazgo.

Šildymas ne tik sukuria ir palaiko komfortiškas sąlygas žmonėms patalpoje, bet kartu jis reikalingas normaliam technologiniams procesui, materialių vertybių apsaugai, prailgina pastatų ir juose esančių įrenginių naudojimo trukmę.

Šildymo sistema – tai kompleksas įrenginių, skirtų reikiamam šilumos kiekiui generuoti, pernešti ir perduoti visoms šildomoms patalpoms.

Susisiekite su mumis adresu: Savanorių pr. 151, Vilnius; tel. +370 5 27 28 552, el. paštu: info@nit.lt. Galėsime pateikti visą reikalingą informaciją apie šildymo sistemas, jų kainą ir dominančių produktų funkcijas bei kitus aktualius parametrus.