Vietinio ištraukimo sistemos

Vietinio ištraukimo sistemas sudaro siurbtuvas ir įranga, prie kurios jis yra prijungtas, nes siurbtuvo forma ir reikalavimai, keliami jo efektyvumui, priklauso nuo technologinio proceso ir jame naudojamų medžiagų ypatumų.

Vietinio ištraukimo sistemos yra ne vien darbo vietos oro užterštumo mažinimo įtaisas, bet ir viso darbo apsaugos priemonių komplekso dalis. Dulkės, įsiskverbusios į kvėpavimo takus, akis, nusėdusios ant odos, gali sukelti įvairias ligas ar negalavimus. Didinant įrenginių našumą, pvz, didinant sūkių skaičių, pjovimo gylį ir pan., didėja ir atpjautos medžiagos bei dulkių masė, o atliekas reikia pašalinti iš cecho, kad nebūtų sužalotas žmogus ar įranga. Šalinant sugautas atliekas ortakiais į atliekų surinkimo vietas, ištraukimo sistemos ir siurbtuvai naudojami kaip pneumatinio transporto sistemos elementai.

Skaityti daugiau

Siurbtuvai

Vietinio ištraukimo sistemos neprivalo pašalinti visų kenksmingų teršalų. Jos charakterizuojamos optimaliu, ribiniu ir minimaliu nusiurbiamo oro srautu.

Vietinio ištraukimo sistemos (siurbtuvai) pagal paskirtį yra 2 tipų: dujų ir dulkių bei atliekų.

Jų konstrukcija ir skaičiavimas skiriasi, nes kietoms dalelėms darbo įrankis suteikia kinetinės energijos ir tam tikrą judesio kryptį, todėl siurbtuvo konstrukcija turi atitikti oro ir atliekų srauto pobūdį. Šalinant dujas, priemaišų inercijos jėgos nesvarbios.

Dujų siurbtuvas veikia gerai, jei darbo zonos užterštumas arba patalpos mikroklimatas atitinka higienos normų reikalavimus. Siurbtuvas turi šalinti mažiau oro negu jo būtų šalinama veikiant bendrosios kaitos sistemai.

Siurbtuvų tipai

Pagal vietinio siurbtuvo izoliuotumą nuo aplinkos siurbtuvai skirstomi į atviruosius (pvz., gaubtai) ir uždaruosius, su sienutėmis bei darbo angomis (pvz., traukos spinta).

Pagal tai kaip vienas kitą veikia nuo teršalų židinio sklindantis srautas ir siurbimo srautas, siurbtuvai skirstomi į apatinius, viršutinius ir šoninius.

Atvirieji gaubtai virš kylančios konvekcinės srovės veikia efektyviai. Nenaudotini virš šaltų teršalų židinių, taip pat, kai išsiskiria pavojingos ir labai kenksmingos medžiagos.

Uždarieji siurbtuvai nebūtinai tui būti su kietomis sienelėmis, juos gali riboti oro srovės, atskiriančios užterštą zoną nuo švarios.

Pagal siurbimo formą: apvalieji, stačiakampiai, plyšiniai. O pagal siurbimo greičio tolygumą siurbimo skerspjūvyje - tolygaus ir netolygaus siurbimo greičio.

Teršalų židinį visiškai apgaubiantis gaubtas - geriausias siurbtuvo variantas, nes teršalai sugaunami šalinant minimalų oro kiekį, tačiau siurbtuvą ne visada įmanoma priderinti prie veikiančios įrangos.

Siekiant taupyti šiluminę ir elektros energiją, mažinami siurbtuvų matmenys; optimizuojama siurbtuvų forma ir šalinamojo oro kiekis; recirkuliuojamas nusiurbtas oras; optimizuojama vėdinimo sistemų veikla; tobulinama gamybos technologija; ieškoma nestandartinių taupymo būdų.

Susisiekite su mumis adresu: Savanorių pr. 151, Vilnius; tel. +370 5 27 28 552, el. paštu: info@nit.lt. Galėsime pateikti visą reikalingą informaciją apie vietines ištraukimo sistemas, jų kainą ir dominančių produktų funkcijas bei kitus aktualius parametrus.