Oro srauto sistemos

Kintamo oro srauto sistemos (angl. variable air volume, VAV terminalai) tiekiamo oro srautą į patalpos zoną valdo pagal faktinį šildymo ar vėsinimo poreikį. Vėdinimo sistemos poreikis nustatomas pagal skirtingus parametrus: CO₂ jutiklio signalą (kai pagrindinis teršalų šaltinis yra žmonės), dujų mišinio jutiklio signalą (jutiklis reaguoja į oksiduojamus dujinius teršalus), temperatūros jutiklio signalą (žeminama per aukšta patalpų temperatūra), santykinę drėgmę, judesio jutiklio signalą (patalpoje niekas nejuda, vadinasi, nėra žmonių). Taip pat oro kiekis gali būti keičiamas pagal laiko programą ar tiesiogiai stabdant vėdinimo sistemas su įrenginiais/

Norint valdyti srautą, visuose ortakių išsišakojimuose į kiekvieną zoną reikia sumontuoti oro sklendes su pavaromis, kurios valdomos vietiniais arba centriniais valdikliais, gaunančiais signalą iš kontrolinės zonos. Jei tokios zonos šilumos poreikis mažėja, tuomet pridaromas vožtuvas ir į zoną patenka mažesnis oro srautas, o tuo pačiu ir mažesnis šilumos ar šalčio srautas.  Visi oro srautai turi būti stebimi ir reguliuojami, kad būtų užtikrinta reikiama patalpų mikroklimato kokybė ir ekonomiška sistemos veikla. 

Siekiant apsisaugoti nuo oro tekėjimo krypties pasikeitimo, naudojami atgaliniai vožtuvai.

Kintamo oro srauto sistemų pranašumai išryškėja eksploatuojant didelių pastatų oro kondicionavimo sistemas, nes jų įranga brangesnė, o valdymas sudėtingesnis.

Kintamo oro srauto sistemos, jų privalumai

Lanksčiai prisitaikančios prie nereguliarių šilumos ir vėsos poreikio svyravimų. Dideliuose pastatuose šių sistemų veikimas derinamas su perimetriniu šildymo sistemų veikimu. Kai kelioms patalpoms sumontuojama viena sistema, jos debitas yra mažesnis nei pastoviojo debito sistemos. Vėdinimo įrangą renkama pagal oro poreikį vienu metu, o ne sudedant visų patalpų projektinius – didžiausius oro debitus. Nenaudojamos patalpos gali būti automatiškai atjungiamos.

Oro srautas reguliuojamas dviem būdais:

• pagal statinį slėgį,

• nepriklausomai nuo statinio slėgio.

Lyginant su pastoviojo tūrio sistemomis, kintamojo oro srauto sistemų eksploatavimui ir konstravimui būdingi šie požymiai:

• įranga veikia kintamuoju režimu, todėl būtina žinoti įrangos stabilaus veikimo ribas;

• įranga turi būti pritaikyta kintamajam darbo režimui, ypač tai susiję su ventiliatorių galios reguliavimo būdais ir oro paskirstymo įrangos konstrukcija, kitų įrenginių parinkimu;

• debito kitimas yra papildomas veiksnys, trikdantis kitų parametrų reguliavimą.

Taigi kiek oro Jums reikia?

Patalpų oro kokybė, šildymo komfortiškumas ir drėgmė patalpoje reguliuojama taip, kad atitiktų nustatytus standarto DIN EN 13779 sąlygas. Susisiekite su mumis adresu: Savanorių pr. 151, Vilnius; tel. +370 5 27 28 552, el. paštu: info@nit.lt. Galėsime pateikti visą reikalingą informaciją apie oro srauto valdymo sistemas, jų kainą ir dominančių produktų funkcijas bei kitus aktualius parametrus.