Kondensatoriai (aušinimo sistema)

Oru aušinamas kondensatorius (angl. remote condenser) yra tiesioginė sauso aušinimo sistema, kurioje garas kondensuojamas viduje oru aušinamo šilumokaičio briaunų. Jie statomi atskirai nuo vėsinimo agregato tais atvejais, kai ant stogo ar šalia pastato yra nedaug vietos ir visas šaldymo agregatas netelpa. Taip pat, kai netoliese yra kitų pastatų, kuriems gali trukdyti didelis vėsinimo įrenginio keliamas triukšmas (kondensatoriaus ventilatoriai paprastai veikia tyliau nei kompresorius).


Katalogas