Šaldymo lubos

Vėsinamosios lubos (angl. chilled ceilings) veikia vėsinimo be kondensacijos principu, t.y. į vėsinimo prietaisus tiekiamas šiltesnis nei patalpų oro rasos taško šilumnešis. Tokiuose įrenginiuose nėra ventiliatorių, todėl mažesnės elektros sąnaudos ir nėra ventiliatorių keliamo triukšmo.

Šaldymo lubos dažniausiai įrengiamos patalpų palubėje sumontuojant vėsinamąsias plokštes (angl. chilled panels), kurių konstrukcija ir veikimo principas analogiškas plokštiesiems šildymo sistemų radiatoriams. Atvėsintas oras nuo jų leidžiasi konvekcinėmis srovėmis. Dalis šilumos taip pat šalinama spinduliuote (šiltesni patalpos paviršiai ir žmonių kūnai spinduliuoja šiluminę energiją, o nuo vėsesnių paviršių jos atgal gauna mažiau, taigi vėsta).


Katalogas